Ombyggnad/Renovering/Tillbyggnad ROT

Aptacon Bygg utför ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader (ROT) åt kunder både inom det offentliga som privata näringslivet samt till bostadsrättsföreningar, där bl.a. stambytesentreprenader är en viktig del.

 Våra medarbetare har stor erfarenhet av komplicerade projekt där problemlösning på plats tillhör vardagen. Genom vår platta och flexibla organisation har våra kunder nära till kontakt och snabba beslut med såväl projektledning som med våra hantverkare på plats.
Aptacon Byggs projekt sker alltid med ett väl utarbetat kvalitets- (K), miljö- (M) och arbetsmiljösystem

 

Nyproduktion

Nyproduktion är en stor del av Aptacon Byggs verksamhet där material och byggteknik är viktiga faktorer för att leva upp till dagens krav på hållbart och energismart byggande med så minimal miljöpåverkan som möjligt.


Aptacon Bygg bygger vi såväl bostäder, kontor och offentliga byggnader som är miljöklassade eller som byggs med energieffektiva metoder som t.ex. passivhus. Vi är stolta över vårt yrkeskunnande och är måna om att leverera med hög kvalitet och enligt överenskommen tidsplan och budget.

Råvindar och Specialbyggnationer

Att inreda en råvind är ett komplicerat projekt med många juridiska och tekniska fallgropar. Aptacon Bygg hjälper kunderna genom hela processen; från råvind till färdig vindsvåning.

Det innebär att Aptacon Bygg tar ansvar för myndighetsprocesser som bl. a. ansökan för bygglov och andra nödvändiga tillstånd som krävs i samband med byggnationen.
Aptacon Bygg tar helhetsansvar över byggentreprenaden samt utför eventuella tilläggstjänster i fastigheten som beställaren önskar.